Bloc-Compromís denuncia novament la contractació discrecional de personal en l’Ajuntament de Carcaixent

L’equip de govern es negà en el Ple a explicar quin anava a ser el sistema de contractació

El Bloc reclama novament la constitució de borses de treball 

L’acord del ple de Carcaixent de desembre de 2011, pel qual  s’acordà que les remuneracions dels regidors alliberats (Sra. Botella, Sr. Ahullana i Sr. Albert) es modificaren al llarg de la legislatura de la mateixa manera com es fera amb els sous dels funcionaris, ha generat un estalvi d’uns 8.000 euros en no haver-se de fer efectiva la paga extraordinària de desembre, anul·lada als treballadors públics pel govern de Rajoy.

No obstant, d’acord amb allò que es recull al pla d’ajust aprovat l’any passat, aquest estalvi no previst hauria d’haver-se destinat a amortitzar deute. És per açò que l’equip de govern ha portat a ple la modificació del pla, per tal de destinar els 8.000 euros a la contractació de personal temporal per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Bloc-Compromís, no obstant, ha votat en contra de la modificació del pla. “Tot i compartir que poden haver necessitats urgents i inajornables, relacionades amb la seguretat de les instal·lacions elèctriques d’edificis municipals, com ha publicat la premsa, per tal que el meu grup haguera donat suport a la modificació del pla d’ajust per permetre contractacions temporals caldria que algú ens haguera explicat quins anaven a ser els criteris de contractació d’aquest personal temporal”, afirma Salom.

Al dia següent del plenari s’efectuaren les contractacions de personal laboral destinat a la adequació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del Magatzem de Ribera. Aquesta contractació, un oficial electricista i cinc peons, s’ha dut a terme a través d’un procés de selecció clar i transparent. “Lamentablement, l’equip de govern sol contractar de manera discrecional gent del seu entorn més pròxim, cosa que venim denunciant des de fa anys, per la qual cosa no anem a donar cap tipus de cobertura que permeta que continuen fent-ho”.

En opinió del Bloc, la contractació de personal temporal s’hauria de fer sistemàticament mitjançant borses de treball, que s’actualitzaren periòdicament, en les que, especialment pels moments tan greus que patim, el criteri del departament de benestar social es tinguera molt en compte.

“No dubtem que les persones a què es contracte finalment puguen estar necessitades de feina, però no arribarem a saber mai si ho estan més o menys que altres desocupats de la nostra ciutat. Tampoc ens val l’argument que totes les contractacions efectuades per l’ajuntament són legals, faltaria més, però el principi d’igualtat d’oportunitats per a nosaltres els del tot irrenunciable”.

Per tant, tenim clar que una vegada més l’equip de govern ha tornat a actuar de manera discrecional, simplement perquè el temps amb què s’ha procedit a contractar és del tot impossible fer un procés com el que caldria. Per tant, s’han realitzat contractacions de manera aleatòria, sense borses de treball, ni una visió clara de la situació de les famílies més necessitades de Carcaixent.

Arxivat en: Economia, Ocupació

Comentaris

  1. Bloc Compromís diu:

    Ací el vídeo, on Paco Salom, defensa la postura de Bloc-Compromís sobre les contractacions i la creació de borses de treball:[youtube IsViyK2ZkA4 http://www.youtube.com/watch?v=IsViyK2ZkA4 youtube]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *