La liquidació del pressupost 2012 confirma el bloqueig de les finances de l’Ajuntament de Carcaixent

La liquidació del pressupost 2012 confirma el bloqueig de les finances municipals, malgrat les fortes retallades practicades en els dos últims anys, la pujada d’impostos, l’acomiadament de treballadors i la rebaixa de salarial aplicada a la plantilla.

Els resultats són molt preocupants tot i haver aconseguit per primera vegada en els últims 4 anys un romanent de tresoreria positiu de 310.410 euros. A pesar dels grans sacrificis, finalment sols ha sigut possible aconseguir un romanent positiu recorrent a l’endeutament, amb un préstec d’1.922.915 euros que va autoritzar l’Estat a canvi d’aprovar un pla d’ajustament. Açò és fonamental, perquè de cara al futur immediat, l’ajuntament tot i que ha de continuar retallant, no podrà recórrer novament a l’endeutament, de manera que la pròxima liquidació, si no hi ha un miracle pel mig, amb moltes probabilitats tornarà a ser negativa.

La deficient gestió pressupostària del Partit Popular, especialment fins l’any 2009, ha enfonsat greument les finances municipals. Despeses desmesurades que havien de finançar-se amb uns suposats elevats ingressos derivats de venda de terrenys o de l’aprofitament urbanístic han acabat transformant-se en dèficits de finançament i més endeutament. Mala situació segons Bloc-Compromís, però també en opinió dels tècnics municipals, que en l’avaluació anual del Pla de Econòmic i Financer remarquen que no es poden realitzar noves operacions de crèdit a causa dels nivells de deute existents, que els superàvits o majors ingressos hauran de destinar-se a reduir l’endeutament, i que la venda de terrenys ha d’anar a finançar inversions ja realitzades com és el cas de la construcció de la piscina o el seu equipament, que es va fer sense tindre reconegut el dret per import de 473.045 euros, de manera que s’haurà de cobrir com a mínim esta quantitat amb venda de terrenys. I el mateix amb l’aprofitament urbanístic nou que es reconega, que ha de servir per finançar amb 465.000 la construcció de la piscina coberta”. 

Durant el 2013, l’ajuntament haurà de limitar-se a la prestació de serveis mínims a la població, i pregar perquè les circumstàncies no empitjoren, ja que mentre no hi haja finançament addicional hi ha una sèrie d’amenaces que poden posar l’ajuntament en una situació molt complicada: obligació de pagament de quotes d’urbanització en el sector Barxeta 2 i en la UDE 4, indemnitzacions de sentències judicials pendents, obres compromeses però no iniciades, compliment dels compromisos per implantació de l’Administració Electrònica, o el manteniment i nova construcció de nínxols en el cementeri.

Per molt que el Partit Popular intente traure pit, estem davant una situació molt difícil, sobretot per a la ciutadania. Tots els sacrificis que han hagut de suportar les famílies i entitats locals (pujades d’impostos, reducció de subvencions, retalls en alguns serveis, desaparició de les inversions, o impagament a proveïdors) sols estan servint per estabilitzar l’ajuntament, de manera que no hi ha possibilitat de compensar amb diners públics la caiguda de l’activitat i l’augment de l’atur.

Amb un ajuntament bloquejat i una Generalitat que no paga el deute pendent, des de Bloc-Compromís considerem necessari que es prenguen mesures addicionals, per millorar el finançament i la tresoreria. En este sentit, veiem ineludible reduir el percentatge d’impagats en ingressos propis, que en estos moments està en el 19%, així com replantejar-se alguns serveis públics, com ara el de la recollida del fem, que representa un cost important a més d’una càrrega periòdica per a la tresoreria, tot en el marc d’un nou pressupost per al 2013, que l’equip de govern hauria de presentar ja, després de tres anys de pròrrogues.

Arxivat en: Economia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *