Arxiu mensual: Juliol 2012

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE L’AIGUA

Ahir al plenari es va llegir la següent comunicació: Com ja es va comunicar al veïnat, l’aigua de la xarxa municipal ha sigut declarada per les autoritats sanitàries NO APTA per al consum humà, per tant, no ha de ser…

Opina [+] Llig més

ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI JULIOL

PLE NÚMERO HUIT (26-JULIOL-2012) ORDINARI Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 21-1-c) en relació amb el 46, que complementàriaments’aplica, de la vigent Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, convoque a vostè a la sessióordinària que ha de celebrar l’ Ajuntament Ple, el dia VINT-I-SIS dels corrents (DIJOUS) a LES 20HORES (8 DE LA VESPRADA) al Saló de Sessions d’aquesta Casa Consistorial, per tractar delsassumptes que més avall s’indiquen, la…

Opina [+] Llig més

LA SOLUCIÓ ALS PROBLEMES DE L’AIGUA HA DE VINDRE DEL XÚQUER

Este matí ens hem reunit, govern i oposició, amb tècnics de la Conselleria de Sanitat i d’Aguas de Valencia. Ens han explicat els protocols que s’han seguit, la periodicitat amb què s’estan fent les analítiques i les diferents alternatives que…

Opina [+] Llig més

CONTRA LES SUPRESSIONS EN EL CEIP FRANCESC PONS

Bloc-Compromís de Carcaixent valora molt negativament la decisió de la Conselleria d’Educació de suprimir dues unitats en el col·legi Francesc Pons.De fet estes supressions suposen també la supressió de dos llocs de treball més en la plantilla del centre. En…

Opina [+] Llig més

BLOC-COMPROMÍS ACONSEGUEIX ACORD DE PLE PER ESTUDIAR MILLORES EN L’ORDENANÇA DE GUALS

Bloc-Compromís de Carcaixent va presentar per a la seua aprovació en el ple municipal del passat dijous una proposta per a estudiar l’ordenança en matèria de guals i possibilitar distintes modalitats amb pagament reduït. Esta proposta va ser aprovada per…

Opina [+] Llig més

Local