Arxiu mensual: Agost 2015

Explicació de la sol·licitud d’adhesió al Fons de finançament a entitats locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a pagar sentències fermes

Primer. L’Ajuntament de Carcaixent té pendents de pagament tres sentències fermes, que pugen aproximadament 1,2 milions d’euros, incloent interessos de demora, que augmenten cada dia que passa. Són sentències heretades del govern anterior, relacionades amb la política urbanística del PP,…

1 comentari [+] Llig més

Referència del #PleCarcaixent de 28 d’agost de 2015

SESSIÓ: extraordinària i urgent DATA: 28-08-2015 Acord pel qual es modifica l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals Es modifica, amb caràcter provisional, l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació…

Opina [+] Llig més

#PleCarcaixent extraordinari i urgent

Ple extraordinari i urgent Data: 28 d’agost de 2015 Hora: 13.00 hores Lloc: Sala de sessions Ordre del dia: 1. Aprovació de la celebració de la sessió i declaració d’urgència dels punts a tractar. 2. Assumptes a tractar 2.1 Sol·lcitud…

Opina [+] Llig més

Referència del #PleCarcaixent de 29 de juliol de 2015

  SESSIÓ: ordinària DATA: 29-07-2015 Acord pel qual s’estableixen les festivitats locals per a l’exercici 2016 S’estableixen per a l’any 2016 les festivitats locals següents: Divendres, 18 de març de 2016 Dilluns, 4 d’abril de 2016, dia de Sant Vicent…

Opina [+] Llig més

Local