Arxiu d'etiquetes: #PlenariCarcaixent

#PLENARICARCAIXENT D’OCTUBRE

  PLENARI NÚMERO DEU (25-OCTUBRE-2012 A LES 20 HORES) ORDINARI   ORDRE DEL DIA   1. Moció Institucional sobre les inundacions octubre/1982. HISENDA 2. Modificació Ordenances Fiscals. 3. Donar compte de l’Informe de Morositat 3 º Trimestre/2012. 4. Proposta d’aprovació…

Opina [+] Llig més

ORDRE DEL DIA DEL #PLENARICARCAIXENT DE SETEMBRE

  PLENARI NÚMERO NOU (27-SETEMBRE-2012 A LES 20 HORES) ORDINARI   ORDRE DEL DIA   1. Proposta d’aprovació de l’acta de les sessions número 7 i 8, corresponents al 28 de juny de 2012 i 26 juliol 2012, respectivament. URBANISME…

Opina [+] Llig més

ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI JULIOL

PLE NÚMERO HUIT (26-JULIOL-2012) ORDINARI Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 21-1-c) en relació amb el 46, que complementàriaments’aplica, de la vigent Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, convoque a vostè a la sessióordinària que ha de celebrar l’ Ajuntament Ple, el dia VINT-I-SIS dels corrents (DIJOUS) a LES 20HORES (8 DE LA VESPRADA) al Saló de Sessions d’aquesta Casa Consistorial, per tractar delsassumptes que més avall s’indiquen, la…

Opina [+] Llig més

Local