Arxiu d'etiquetes: #PleCarcaixent

#PleCarcaixent setembre

  PLE ORDINARI (30-SETEMBRE-2015) 20h ORDRE DEL DIA   ACTA DE SESSIONS ANTERIORS   ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE 2.1. Projecte tècnic de les obres d’“Adequació d’habitacions a la normativa vigent en la Residència de Vells Verge d’Aigües Vives (fase…

Opina [+] Llig més

#PleCarcaixent extraordinari

  PLE EXTRAORDINARI (22-MAIG-2015) 08.00 H ORDINARI ORDRE DEL DIA 1 Actes de les sessions anteriors (27/IV/2015 i 30/IV/2015). 2. Assumptes a tractar 2.1 Donar compte de l’informe de morositat del 3r trimestre de 2014. 2.2 Modificació de crèdits 9/2015…

Opina [+] Llig més

#PleCarcaixent abril

  PLE NÚMERO CINC (24-ABRIL-2014) 20h ORDINARI ORDRE DEL DIA   A) PART RESOLUTIVA 1. Proposta d’aprovació de les actes nº 2 i 4, corresponents al 27 de febrer i 27 de març, respectivament. 2. Ratificació Decrete d’Alcaldia núm. 870/14,…

Opina [+] Llig més

#PleCarcaixent març

  PLE NÚMERO TRES (27-MARÇ-2014) 20h ORDINARI ORDRE DEL DIA     A ) PART RESOLUTIVA . 1  ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA   1.1.- Ratificació del decret alcaldia 746/2014 relatiu a les al · legacions presentada per la Sra. Concepció…

Opina [+] Llig més

#PleCarcaixent febrer

  PLE NÚMERO DOS (27-FEBRER-2014) 20h ORDINARI ORDRE DEL DIA     A ) PART RESOLUTIVA. 1 . Proposta d’aprovació de les actes nº 12 i 13 , corresponents al 28 de novembre i 27 de desembre de 2013, respectivament…

Opina [+] Llig més

Local