S. Ferrer ha sigut expulsat de la sessió per la seua actitud i la resta de grups l’han acompanyat «per solidaritat»

Ahir dia 6 de novembre del 2019, es va celebrar el ple extraordinari i urgent per tal d’aprovar la modificació de les ordenances fiscals per al 2020. Tal com marca la normativa, el primer punt era l’aprovació de la urgència de la convocatòria que, com ha explicat el regidor d’Hisenda, Vicent Lluís Roca, venia motivada perquè les ordenances han d’entrar en vigor el dia 1 de gener i calen 30 dies hàbils per a què es puguen presentar reclamacions al text.

El portaveu del PP, Salvador Ferrer, ha iniciat el torn d’intervencions i ha llegit un text en representació de tots els grups de l’oposició en què es feia al·lusió a la qüestió dels sous de l’equip de govern i del personal de confiança. L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, l’ha avisat fins a tres vegades que se cenyira a la urgència o no de la convocatòria, deixant de banda qüestions no relacionades amb este punt. En no canviar la seua actitud i elevar el to del debat, i després de tres advertiments per a què no continuara la intervenció si no era per a parlar de la urgència, l’alcalde en compliment del reglament ha demanat a Salvador Ferrer que abandonara la sala. La sorpresa ha  sigut veure que automàticament la resta de membres de l’oposició (PP, UxC i CS) se n’han eixit, el que fa pensar en una estratègia que buscava justament el que ha passat.

Tal com ha manifestat Paco Salom durant el ple, l’actitud de l’oposició és de total irresponsabilitat i demostra una falta de respecte total cap a la ciutadania per abandonar una sessió on es debatien qüestions molt importants. “Sabíem que s’oposaven a la proposta però com a representants públics que són, tenien l’obligació de defensar la seua postura, en l’espai de debat que és el ple municipal i no llençar-se de seguida a fer populisme en les xarxes socials, que sembla que és el seu procediment habitual”, ha explicat Paco Salom. Durant la sessió, Salom també els ha convidat, tot i que no eren a la sala, a presentar propostes econòmiques que possibiliten continuar prestant serveis i fer front a les noves despeses previstes per a 2020.

Les ordenances fiscals que s’han modificat al ple son les següents:

– Impost d’activitats econòmiques (IAE): impost que paguen les empreses ubicades en Carcaixent que facturen més d’un milió d’euros a l’any. S’han ajustat els tipus per a recaptar aproximadament 100.000 euros més a l’any.

– Impost de vehicles (IVTN): s’iguala el coeficient de tots els vehicles destinats a ús particular (cotxes i ciclomotors) independentment de la seua potència. A més, en coherència amb la declaració d’emergència climàtica, se suprimeix la bonificació per a vehicles de més de 25 anys que no estiguen declarats vehicles històrics, deixant-se de bonificar així els vehicles més contaminants.

– Taxa del fem: no puja. L’Ajuntament continua absorbint el dèficit que en 2019 ha sigut de 150.000 € però que en 2020 ascendirà a un mínim de  300.000. La modificació aprovada hui farà que els rebuts s’emeten a nom dels propietaris dels immobles, tal com fa el consorci de residus amb la TTRU, simplificant així la seua gestió.

– IBI: s’incrementa el tipus impositiu que passa del 0,74 al 0,875%, quedant-se per baix del 0,90% que es pagava entre els anys 2012-2014 durant el govern del Partit Popular. Este augment afectarà de manera diferent els diferents immobles, en funció de diversos factors.

Des de Compromís remarquem que el consistori ha de fer front a despeses indefugibles i per la qual cosa cal augmentar els ingressos per poder mantindré el mateix nivell en la prestació dels serveis públics, alguns d’ells bàsics en el dia a dia de molts carcaixentins i carcaixentines. Algunes d’estes despeses serien l’actualització del sou del personal municipal derivat de l’aplicació de la RLT aprovada en 2018, la renovació del contracte del servei de recollida de fem o el pagament de sentències heretades de la gestió del Partit Popular, de les quals, a data de hui, hi ha una pendent valorada en 700.000 €.

També manifestem que la decisió de modificar l’ordenança de l’IBI no és agradable i, evidentment, va contra els propis interessos electorals, però que fer-ho ara era una qüestió de responsabilitat i coherència de cara a la gestió i els comptes municipals. Si es vol continuar prestant serveis com l’ajuda a domicili, les escoles esportives o la neteja viària, esta decisió era inevitable, han apuntat. A més, han posat de relleu que l’IBI és l’impost «més just de modificar» ja que afecta més a qui té més propietats i que la seua modificació permetrà congelar altres taxes i impostos municipals com ara plusvàlues, ICIO, guals, terrasses, mercat, fem, escoleta, instal·lacions esportives o aigua, entre altres.

Governar sovint és una tasca complicada que obliga a prendre decisions compromeses. A ningú li agrada pagar impostos i a cap governant li agrada pujar impostos. Però en esta ocasió, ens trobem en una situació en què portem quatre anys de contenció fiscal, neutralitzant la pujada d’impostos que corresponia per la revisió cadastral, i assumint el dèficit de diversos serveis municipals, amb la consegüent merma d’ingressos i la impossibilitat de millorar o ampliar serveis, quan al carrer el que tenim és la ciutadania exigint millores. Per tant, en un acte de responsabilitat, ara s’han pres decisions que entenem necessàries.