Els temors del BLOC eren més que fundats. El diari oficial de la Comunitat Valenciana de hui publica l’inici del procediment de revocació del Pla Especial de Delimitació per a la reserva de terrenys. És a dir, la renúncia del SEPIVA, i per tant de la Generalitat, a construir el polígon industrial de la Calçada, àmpliament publicitat de interessada davant la ciutadania i els mitjans de comunicació.

Aquesta és, sens dubte, una de les pitjors notícies per a Carcaixent en els últims
anys, la responsabilitat de la qual s’ha d’atribuir a la ineficàcia de les diferents
administracions implicades, totes en mans del PP (ajuntament i Generalitat), que abandonen la ciutadania a la seua sort i renuncien a mamprendre iniciatives que permeten capgirar els efectes de la crisi. Per al BLOC és molt greu haver estat 8 anys creant expectatives i ara de sobte eliminar-les, en un moment en que l’atur continua creixent (2.372 parats en abril de 2010.

El col·lectiu del Bloc de Carcaixent ve denunciant des de fa anys la incompetència del PP local per tal de posar en marxa, bé directament o mitjançant la firma d’un conveni, la construcció d’almenys un polígon industrial a la nostra ciutat. La falta de superfície per a ús industrial és una greu deficiència de la localitat, ja que no disposa de cap espai on puguen instal·lar-se aquelles empreses carcaixentines interessades a ampliar les seues instal·lacions ni tampoc les empreses forasteres interessades a ubicar-se a la localitat. Carcaixent necessita des de fa molt de temps d’espai industrial modern i adaptat a la realitat actual, apte per a la vinguda de noves empreses, que creen llocs de treball, generen riquesa, i possibiliten així més recursos per oferir més serveis.

Però sempre hi ha hagut excuses (primer l’estudi d’inundabilitat, després problemes d’expropiacions…), que han agreujat la paràlisi i el poc empeny del govern municipal,
cosa que el BLOC ha denunciat reiteradament, perquè mentre en els pobles dels voltants s’han anat inaugurant superfícies industrials, o construint-se’n de noves (La Pobla Llarga, Sant Joan de l’Ènova, Alberic, Algemesí, Alzira…), a Carcaixent només s’han penjat que grans tanques publicitàries.

El PP ens ha tingut enganyats durant els últims anys, publicitant per tot arreu que
Carcaixent tenia fins a 5 polígons en marxa. Per contra la realitat és clara i contundent: l’únic polígon que tenim presenta sèries deficiències, no ni n’hi ha cap de nou en marxa, i el polígon de la Calçada que tan pomposament es va presentar en el 2002 està clar que ja no va a fer-se.