#PleCarcaixent Maig

 

PLE NÚMERO SIS

(30-MAIG-2013) 20h

ORDINARI

ORDRE DEL DIA

 

 

1. Proposta d’aprovació de l’acta n º 4, corresponent al 27 de març de 2012.

2. Ratificació Decret Alcaldia sobre Aplanament Demanda Delegació del Govern, contra acord d’aquest Ajuntament en matèria de personal.

3. Proposta referida al programa d’actuació integrada UDE-4 “SANT PAU”.

4. Acceptació delegació de competències per a contractar les obres i aprovar el projecte del Pla de Nuclis 2013.

5. Proposta de Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Assistència a l’Escola Infantil Municipal.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS

6. Moció del Regidor No Adscrit D. Carles Albert, sobre creació d’un banc de terres.

7. Moció del Grup Units x València sobre Comissió de Queixes i Reclamacions.

8. Moció del Grup Socialista sobre retirada d’avantprojecte de racionalització de l’Administració Local.

9. Moció del Grup Socialista sobre concessió d’aigua potable a la Comarca de la Ribera.

10. Moció del Grup Bloc-Compromís sobre concessió d’aigua a la Comarca de la Ribera.

11. Moció del Grup Bloc-Compromís sobre reobertura comissió d’investigació de l’accident del Metro del 3 de juliol de 2006.

12. Moció del Grup Bloc-Compromís sobre Minoracions Pressupostàries aprovades pel Consell de la Generalitat.

13. Mocions d’urgència.

14. Informes i comunicats.

15. Precs i preguntes.

Arxivat en: Participació, Política

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *