Compromís no aprova els comptes del 2012 de l’empresa municipal PROCARSA

Els representants de COMPROMÍS en la Junta General de PROCARSA, empresa municipal de Carcaixent creada per a la prestació de serveis públics, no han donat suport als comptes del 2012.

A proposta de la presidenta del Consell d’Administració de PROCARSA, el passat dijous es va celebrar la Junta General de l’empresa municipal, la qual ha transcorregut com un simple formalisme, i sense donar-li importància ni interés. S’han passat els comptes a votació, sense cap tipus d’intervenció dels membres del Consell d’Administració.

Cap informe sobre la gestió ni sobre el funcionament de l’entitat. Cap comentari ni avaluació sobre l’evolució dels serveis prestats, ni sobre els problemes de gestió (financers, laborals, incendis, trasllat de les instal·lacions, etc.). Res sobre les incidències hagudes durant l’any, com l’incendi en el magatzem i la destrucció de la grua municipal, o la rescissió del servei de cementeri.

Cap comentari per explicar les mesures en relació al canvis en les retribucions dels treballadors, o sobre les noves encomandes de gestió (conserges del mercat, escoleta infantil municipal, centre ocupacional El Clot) ni sobre la política de reducció de preus pels serveis prestats al principal client, l’Ajuntament de Carcaixent.

Actualment PROCARSA es una empresa gestionada de manera presidencialista, on és impossible diferenciar entre presidenta i alcaldessa, i on la resta del Consell d’Administració exerceix de mera comparsa, sotmés a la voluntat de l’alcaldessa. Prova d’això és la proposta de canvis en el Consell d’Administració, arbitrària, seguint el criteri exclusiu de la Sra. Botella, en funció dels vaivens de la seua relació i els tècnics municipals.

Per decisió política, fa 6 anys COMPROMÍS va ser exclòs del Consell d’Administració, i des de fa 2 anys ha desaparegut també qualsevol presència en el Consell de representants de qualsevol altre grup.

Ara per ara, l’única possibilitat que tenim de participar en PROCARSA és assistir a la Junta General anual, i en tot cas consultar la informació comptable quan està disponible.

Si amb tot açò no fora suficient, hi ha l’informe anual d’auditoria 2012, que a l’igual que l’any anterior presenta observacions a tenir en compte sobre el funcionament de l’empresa, observacions que augmenten en relació a l’any anterior, que perfectament s’hagueren pogut atendre però que no s’ha fet.

No són observacions insignificants, ja que fins i tot, algunes representen incompliments de la normativa laboral en opinió dels auditors a l’hora de contractar determinats treballadors.

Cal remarcar les observacions relatives a la falta de pressupost, el treball sense que hi haja la corresponent encomanda de gestió per part de l’ajuntament per a la prestació d’alguns serveis, mancances metodològiques a l’hora d’imputar costos als diferents serveis, falta de carta de preus o procediments inadequats en el maneig dels diners en el Centre Integral de Majors, falta de gerent en l’entitat i falta d’assessor fiscal, amb el consegüent fiscal.

Davant una situació com esta, de falta de participació, de falta de transparència, d’utilització de Procarsa per a altres finalitats diferents de les que li són pròpies, COMPROMÍS no ha donat suport a l’aprovació del comptes del 2012. La comptabilitat i el seu contingut són molt més que simple números: mostren una gestió i un model d’empresa molt concret, que no compartim i amb el que de cap manera ens podem identificar.

Arxivat en: Economia, Política

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *