#PleCarcaixent març

Ple ordinari
Data: 29-03-2017
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala de sessions

A) Part resolutiva
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. Modificació de plantilla de places i relació de llocs de treball municipals
3. Sol·licitud de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc a un agent de la PL
4. Recurs de cassació contra st sobre valoració de l’expropiació de terrenys “Hort del Tacat”: restar assabentats de l’auto d’inadmissió i ratificació de la presentació de recurs de queixa
5. Establiment del cànon per al recobrament de les despeses de l’obra denominada Col·lector Emissari Boticario Bodí
6. Modificació de l’Ordenança Reguladora del Preu per la Prestació de Serveis Culturals: inclusió de la “Ruta del vi i gastronomia de la Manxa”
7. Modificació de crèdits núm. 8: modalitat crèdit extraordinari
8. Modificació de crèdits núm. 10: modalitat crèdit extraordinari
9. Adhesió al “Servei mancomunat de retirada de vehicles de la via pública i prestacions complementàries”
10.Proposta d’acord de creació de la regidoria d’Associacions de veïns (PP, PSOE, UxV, GENT)
11.Proposta d’acord de creació de protocol d’emergència per als animals ferits o maltractats (PSOE)
8.ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

B) Activitat de control
15.Informe Pla d’ajust 4r. trimestre/2016: donar compte
16.Informe de morositat 4r.trimestre/2016: donar compte
17.Alçament de l’informe desfavorable de la Intervenció al pagament de serveis extraordinaris (Decret 711/2017): donar compte
18.Resolucions adoptades (Decrets 03/II/17 – 16/III/17 i actes JGL num. 04,05,06 i 07 de febrer/2017)

C) Precs i preguntes

Arxivat en: Política

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *