L’endeutament se situarà en poc més de 3,2 milions d’euros en finalitzar la legislatura

El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar, inicialment, el passat 29 de març, una modificació de crèdits que preveu l’amortització extraordinària de 2.750.000 euros. Esta operació permetrà reduir el deute públic municipal fins a situar-lo en poc més de 3,2 milions d’euros.

Esta és una molt bona notícia i demostra la gestió responsable realitzada des de l’àrea d’Hisenda, dirigida pel regidor de Compromís, Vicent Lluís Roca, que ha aconseguit reduir el deute viu en estes dos legislatures en un 75 % (9,7 milions d’euros amortitzats en 8 anys).

La hisenda local ha passat dels 13 milions d’euros que devia en juliol del 2015, quan Compromís va entrar al govern, als 3,2 milions que quedaran per pagar en acabar esta legislatura.

Un esforç constant de l’àrea d’Hisenda per reduir l’endeutament, en un escenari molt difícil, ja que, a banda de la devolució dels préstecs heretats i el pagament dels corresponents interessos, s’han abonat 6,6 milions, per indemnitzacions derivades de sentències sobrevingudes per la gestió urbanística del Partit Popular fins el 2015.

En total estem parlant d’un esforç extraordinari de 16,4 milions, que d’alguna manera ha condicionat la gestió ordinària municipal durant els últims huit anys. La millora de la situació financera serà un gran revulsiu per a la nova Corporació que es constituïsca després de les eleccions del mes de maig. Ja que permetrà disposar d’un milió d’euros anual, aproximadament, en tant que disminuiran les quotes d’amortització i els interessos pendents de satisfer a les entitats financers.