La seua actuació en l’assumpte de les invitacions per al concert “Sona la Dipu”, ha segut el colofó a una gestió pèssima de l’àrea, que la joventut de Carcaixent no mereix.

Així ho reflectia el prec que presentà el Bloc en l’últim ple celebrat dijous passat i que tot seguit reproduïm:

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Carcaixent, ha estat entre les més oblidades als últims anys, per part del govern municipal.
En començar esta nova legislatura, teníem la confiança que la situació podia canviar i es reactivaria l’àrea tal i com mereix.
Però desgraciadament, la realitat ha sigut una altra.
L’àrea de Joventut continua tan marginada com abans, i funciona simplement amb la inèrcia dels tècnics, que a més no són els específics de l’àrea. Hi manquen recursos, tant econòmics com humans. I sobretot, trobem a faltar una direcció política amb idees clares, que prenga la iniciativa i ens conduïsca cap uns objectius clars.

L’assumpte de les invitacions per al concert de “Sona la Dipu”, no ha fet més que corroborar estes mancances del regidor responsable. L’assumpte és per tots conegut:

El passat 17 d’octubre tingué lloc al camp de futbol de Xàtiva un concert gratuït del grup madrileny “El canto del loco” organitzat per la Diputació de València, que va servir per tancar el festival “Sona la Dipu”.

La mateixa Diputació va repartir entre els diferents ajuntaments de les comarques valencianes al voltant d’unes 20.000 entrades, per tal que foren distribuïdes entre els joves d’aquestes localitats.

Tots els mitjans de comunicació tant d’àmbit autonòmic com estatal se’n feren ressò de la notícia, i per tant no és d’estranyar que molts joves de la nostra ciutat s’interessaren per aconseguir una de les entrades gratuïtes.

Així­, mentre molts ajuntaments de la comarca organitzaven autobusos gratuïts per acudir al concert, o preparaven sortejos per repartir les entrades, a Carcaixent l’equip de govern, i més concretament el regidor de joventut, passaven del tema.

Finalment, quan aconsegueix algunes d’estes invitacions, se les apropia i les distribueix de forma privada, segons les seues pròpies paraules

En resum, ens trobem davant d’un regidor que és incapaç d’aconseguir unes invitacions per a repartir entre els ciutadans de Carcaixent, tal i com han fet la major part de municipis. Però sí que sap aprofitar-se’n quan les invitacions arriben a les seus mans per altres canals, que no tornarem a discutir. I finalment no té cap mena d’escrúpols per mentir, a fi d’intentar lliurar-se del problema.

Estes actuacions, juntament amb la seua actitud prepotent, han acabat per indignar molts ciutadans, especialment entre la gent més jove, i han provocat la pèrdua de confiança en el regidor.

El Bloc considera necessari un relleu al capdavant de la Regidoria de Joventut i, és per açò, que formulem el següent:

PREC

1. Que l’actual regidor de joventut reconega la seua actuació errònia en el cas de les invitacions del concert “Sona la Dipu” i demane disculpes a tots aquells que s’han vist perjudicats.
2. Que li siguen retirades totes les seues competències de l’àrea de Joventut, i que estes siguen conferides a una altra persona amb major capacitat i motivació, per tal que l’àrea isca de l’oblit en què es troba actualment.
3. Que es destinen els recursos necessaris al departament de joventut i se li done la importància que mereix, al sector jove de la nostra població.