El Ple ordinari que se celebrarà demà, 26 d’abril, ha fixat en l’ordre del dia l’aprovació del projecte d’obres de l’eix Julián Ribera-Sant Francesc d’Assís. En concret, es tracta d’una actuació de reurbanització del carrer i de l’albellonat del tram que connecta la Plaça Major amb el Passeig.

Esta reforma integral és una petició popular històrica, ja que l’empedrat d’este carrer té quasi un segle d’antiguitat, el clavegueram està molt deteriorat i no ha comptat mai amb cap gran intervenció. 

L’aprovació del projecte, impulsat pel regidor d’Urbanisme, Lluís Candel, és un tràmit administratiu més, immediatament anterior a la contractació de les obres. Esta última fase l’haurà de realitzar la nova Corporació municipal que es contituïsca en passar les eleccions. Per tant, no es tracta de cap decisió nova, sinó l’impuls a un dels expedients més importants de la legislatura i que, de no aprovar-se, demoraria innecessàriament els terminis per començar les actuacions.

Foto Ajuntament de Carcaixent

Procés participatiu

El procés participatiu per tal que este projecte haja estat una realitat va començar el novembre de 2021 amb la convocatòria d’un concurs d’idees amb unes bases determinades que requerien el compliment de certs requisits tècnics.  

Al concurs es van presentar quatre propostes elaboradores per quatre estudis d’arquitectura. Tot seguit, s’obrí un període de participació pública amb l’exposició de les solucions en el palau de la Marquesa del 28 de gener al 14 de febrer de 2022. A més, es van produir diverses reunions amb el veïnat i el sector comercial de la zona. Qualsevol persona i entitat va poder valorar les opcions, així com comunicar possibles millores per a cadascuna de les quatre propostes finalistes.

Així, amb la informació de la consulta ciutadana, els equips hagueren de reelaborar les seues propostes, resultant guanyador l’avantprojecte que tenia com a lema Perspectiva Urbana, per ser el que més demandes populars recollia i el que més s’ajustava als plecs tècnics. Esta solució establia un equilibri entre la preservació del patrimoni i la generació d’un espai públic, inclusiu, sostenible, segur i accessible per a totes les persones i formes de mobilitat i posava en valor el pes comercial, cultural i festiu que caracteritza tot el recorregut. A més, l’avantprojecte també recollia la urgència d’intervindre en les infraestructures del subsol, on cal una actuació molt més gran i costosa que en la superfície, amb la concreció d’aspectes tècnics amb Aguas de Valencia, per la part del cicle de l’aigua.

Aprovació del projecte

Tot i que la renovació del carrer Julià Ribera es una reivindicació del veïnat i tots els partits polítics alguns ja han fet públic el seu vot en contra. Tan sols queda esperar la resolució votació en el Ple del projecte elaborat per l’estudi d’arquitectura, que acompleix tots els criteris tècnics exigits.

Segons Lluís Candel, regidor de Compromís: “esperem comptar amb els suficients vots per a dur avant el projecte. Ja que sent coherent i atenent les reivindicacions, les necessitats del veïnat i els criteris tècnics no n’hi ha cap argument que justifique la paralització de l’expedient. A més, seria una gran deslleialtat i irresponsabilitat paralitzar o rebutjar este projecte per qüestions electoralistes o per mínimes qüestions no rellevants i modificables, tenint en compte que això suposaria una possible indemnització i més temps i noves inversions per a l’Ajuntament de Carcaixent. No podem tindre un Projecte Carcaixent si no aprovem el projecte de reforma del carrer Julià Ribera”.